De kleine lettertjes

Ondanks dat wij ernaar streven om tot ieders tevredenheid ons werk te doen, kan het altijd voorkomen dat er iets is waar jij niet helemaal tevreden over bent.

In eerste instantie proberen wij hier samen zo goed mogelijk uit te komen.
Lukt dit niet dan kan jij je wenden tot het klachtenloket of de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Dit is een onafhankelijke organisatie en hieraan zijn voor jou natuurlijk geen kosten verbonden.

Als organisatie zijn wij verplicht om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te melden. Dit is bij wet geregeld in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie kan je hier vinden.

Onze diensten worden veelal vergoed via de WMO, WLZ of via een PGB.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.