Op eigen kracht

Onze aanpak is krachtgericht. Dat wil zeggen dat de hulpverlening aansluit bij jouw innerlijke kracht en hoe die te versterken. Krachten van binnenuit worden gebruikt om de kwaliteit van leven te bevorderen. Concreet is dit zichtbaar in de expliciete aandacht voor krachten op elk leefgebied. De aandacht voor deze kracht(en) komt terug in onze coaching, motiverende gesprekken of daar waar nodig praktische hulp.

Een krachtgerichte aanpak, zoals wij die hanteren, is als het ware een concrete methodische invulling voor het werken in de praktijk. De krachtenbenadering gaat ervan uit dat alle mensen en omgevingen – ook de meest grauwe milieus – een inherente capaciteit tot leren groeien en veranderen in zich hebben. Onze taak van is om deze krachten op te sporen en te mobiliseren. Deze krachtgerichte focus staat centraal in onze begeleiding en in alle fasen van het hulpverleningsproces

maar samen

is wat werkt!

Dit begint al vanaf het eerste contact, gaat verder bij het bepalen van de doelstelling, in de interventies en de gezamenlijke evaluatie van resultaten. Dit houdt in dat wij altijd op zoek zijn en openstaan voor potentiële krachten van jouzelf. In de praktijk komt dit erop neer dat er niet slechts wordt geloofd in deze kracht van maar dat er expliciet appel op wordt gedaan.

Deze werkwijze vraagt om een transparante, eerlijke en uitermate duidelijke aanpak.

Binnen onze begeleiding  is geen plaats voor veroordeling, stigmatisering of het opplakken van een etiket.  Een positieve grondhouding in de relatie tussen jou en je begeleider kenmerkt zich naast dit krachten-perspectief door presentie, respect en partnerschap.

Aanmelden? bekijk onze flyer Terug naar de hoofdpagina