Interculturele communicatie

Indien nodig (en gewenst) hanteren wij tijdens jouw begeleiding vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. Als jij bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed beheerst kan de begeleiding in de eigen taal worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de communicatie met ouders/verzorgers. Deze aanpak voorkomt veel misverstanden en frustraties.

Binnen onze begeleiding bestaat de mogelijkheid om rekening te houden met culturele aspecten Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het begeleidingsproces. Denk hierbij aan de religieuze achtergrond, de daarbij horende gebruiken en de beleving van de door ons geboden begeleiding.

Culturele aspecten

Cultuursensitieve begeleiding

Vanuit een andere cultuur is het soms lastig om je weg te vinden in de maatschappij. Als je dan vastloopt, biedt de reguliere hulpverlening niet altijd een passende oplossing. Door onze interculturele begeleiding op maat, bieden wij een alternatief voor de reguliere hulpverlening.  

Terug naar de hoofdpagina Aanmelden?