Nieuwsberichten & nuttige sites

Betalingsproblemen op geregistreerde kredieten bij jongeren nemen toe

Ten opzichte van 2018 bleef het totaal aantal consumenten met een betalingsprobleem op geregistreerde kredieten in 2019 nagenoeg gelijk. Hiervan is ruim 14% onder de 30 jaar. Het absolute aantal jongeren onder de 30 jaar met betalingsproblemen (98.890) is nog relatief laag, maar de betalingsproblemen onder jongeren tot 24 jaar zijn de afgelopen vijf jaar wel met bijna 70% gestegen.

Klik op de afbeelding of hier om verder te lezen.

Update: aanvraagproces Extra Kosten Corona pgb-houders

Voor pgb-houders die extra kosten maken door de coronacrisisis is er een mogelijkheid om versneld extra budget aan te vragen bij de gemeente, onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). We informeerden u hier al over in ons bericht van 1 mei over de registratieformulieren niet-geleverde pgb-zorg.

Klik hier of op de afbeelding om verder te lezen.

Pgb en corona

Corona beheerst op dit moment ons leven, thuis en in een ouder-/wooninitiatief. Als budgethouder en ouder-/wooninitiatief word je geconfronteerd met vele vragen. Over hoe je de zorg en ondersteuning geregeld krijgt. Hoe het zit met de betalingen. Hoe het zit met de beschermende materialen. Wat je moet doen als je ziek wordt. Wat je kunt doen nu de dagbesteding is uitgevallen. Per Saldo geeft tips en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Klik hier of op de afbeelding om verder te lezen.

Waakvlamfunctie moet terug in kwetsbare wijken

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wmo. Het vroege signaleren van problemen, de ‘waakvlamfunctie’, moet weer terugkomen in de wijken.

Klik hier of op de afbeelding om verder te lezen.

Advertentie On-Line!

I Am Care heeft sinds kort ook een advertentie op Nationale Hulpgids. Dit is een platform waar zorgverleners en zorgvragers elkaar vinden.

Snel, safe en simpel!

Klik hier of op de afbeelding om doorgestuurd te worden.

Terug naar de hoofdpagina