Voor particulieren

klik hier voor onze flyer

Voor bedrijven

Specialistische GGZ
  • Interventie inzake crisis (ambulant, intramuraal)
  • Bereikbaarheidsdienst GGZ (crisismaatregel WVGGZ, mandatering o.b.v.)
  • Consultancy m.b.t. GGZ (BGGZ/SGGZ/WMO)
Flexibele schil
  • Tijdelijke inzet t.b.v. personeelstekort
  • Ad-hoc inzet bij b.v. opschaling inzake wijziging zorgzwaarte of een acute crisis